+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Category

Advokátska kancelária
11Kontakt
Zväčšiť mapu spišák & partners Advokátska kancelária Ventúrska 18 811 01 Bratislava +421 905 523 202 +421 908 351 486 E-mail: office@akspisak.sk
Read More
11Osobné údaje
ZÁSADY SPRACÚVANIA osobných údajov a používanie cookies Informácia podľa Článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Kto...
Read More
11Kariéra
Advokátska kancelária spišák & partners sa snaží dôkladne vyberať členov svojho tímu, nakoľko práve ľudia sú základom jej úspechu. Hľadáme mladých, ambicióznych ľudí so záujmom neustále napredovať, prehlbovať svoje vzdelanie a prax. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka a osobnostné vlastnosti ako flexibilita, komunikatívnosť, otvorenosť pri riešení problémov, by mali byť u uchádzačov samozrejmosťou. Ak máte...
Read More
11Médiá
Televízia TA3 – Štrasburg dal za pravdu ľuďom s regulovaným nájomným (10.03.2014) Bratislavský kuriér – Tri otazky pre… Karola Spišáka, predsedu OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným (Strana 5) (12.02.2014) Týždeník TREND – Štátu hrozí ďalší miliónový prehratý spor (04.02.2014) Hospodárske noviny – Štát zaplatí ľuďom desiatky miliónov (29.01.2014) Televízia TA3 – Trest za regulované...
Read More
11Občianske združenie
Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným vzniklo 20.12.2007 (registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky). Združenie bolo založené ako reakcia na neprimeranú ochranu nájomcov bytov v porovnaní s nulovou ochranou poskytovanou vlastníkom nehnuteľností. Diskriminovaní vlastníci doteraz suplujú sociálnu úlohu štátu v oblasti bytovej politiky bez akejkoľvek finančnej kompenzácie. Preto našu iniciatívu, ale aj účasť na...
Read More
11referencie
Advokátska kancelária spišák & partners poskytuje právne služby a poradenstvo domácim, ale i zahraničným subjektom práva. Naša advokátska kancelária dodržiava pri poskytovaní právnych služieb absolútnu diskrétnosť, lojalitu a dôvernosť informácií. V rámci ochrany záujmov a práv nášho klienta a v zmysle Pravidiel správania sa advokáta, vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokátska kancelária spišák & partners nemôže získavať klientov propagáciou vlastných prípadov. Akékoľvek uvádzanie...
Read More
11Právne služby
Advokátska kancelária spišák & partners poskytuje právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, pričom sa špecializuje na nasledovné právne poradenstvo a pomoc: Obchodné právo Korporatívne právo Občianske právo Nehnuteľnosti Rodinné právo Konkurz a reštrukturalizácia Správa a vymáhanie pohľadávok Pracovné právo Správne právo Stavovské právo Stavebné právo Trestné právo Ústavné právo a legislatívny proces Európske právo...
Read More
11Náš tím
Personálny tím advokátskej kancelárie spišák & partners je základom jej fungovania. Tvoria ju absolventi či už bratislavských alebo zahraničných univerzít v odbore právo. Osobnostný potenciál všetkých jej členov je založený na efektívnom riešení právnych problémov, diskrétnosti a ochote sa stále vzdelávať. Advokáti Koncipienti Právni asistenti
Read More
11Profil
Advokátska kancelária spišák & partners pôsobí na slovenskom trhu právnych služieb od 1. júla 2004. Od svojho vzniku zaznamenala významný personálny a odborný vzostup ako aj rozšírenie oblasti poskytovaných právnych služieb a nárastu riešených právnych káuz. Advokátska kancelária spišák & partners sa zameriava na komplexné právne služby a poradenstvo pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby,...
Read More