+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Obchodné právo

  • príprava a pripomienkovanie kontraktov, právne analýzy podľa požiadaviek klientov (zákonom upravené zmluvné typy a inominátne kontrakty)
  • účasť na rokovaniach podľa požiadaviek klienta
  • zastupovanie v sporových konaniach pred súdmi v Slovenskej republike
  • vymáhanie nárokov vyplývajúcich z porušenia obchodného tajomstva, hospodárskej súťaže…