+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Korporatívne právo

  • založenie a registrácia domácich a zahraničných obchodných spoločností, družstiev, združení, neziskových organizácií na kľúč, likvidácia
  • správa obchodných spoločností a družstiev, príprava zápisníc zo zasadnutí orgánov, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom, centrálnym depozitárom cenných papierov a inými inštitúciami
  • komplexná právna podpora pri premenách obchodných spoločností formou zlúčenia alebo splynutia, prevodu obchodného podielu na tretie osoby, rozdelenie obchodných spoločností alebo zmeny právnej formy obchodných spoločností
  • zvýšenie a zníženie základného imania