+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Občianske združenie

 

Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným vzniklo 20.12.2007 (registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky). Združenie bolo založené ako reakcia na neprimeranú ochranu nájomcov bytov v porovnaní s nulovou ochranou poskytovanou vlastníkom nehnuteľností. Diskriminovaní vlastníci doteraz suplujú sociálnu úlohu štátu v oblasti bytovej politiky bez akejkoľvek finančnej kompenzácie. Preto našu iniciatívu, ale aj účasť na legislatívnom procese pri prijatí zákona č. 260/2011 Z. z. a 261/2011 Z.z. považujeme za čiastočný, ale zároveň významný úspech a posun v danej oblasti. Členom združenia poskytujeme pravidelné informácie, poradenstvo, právnu pomoc, ale aj právne zastúpenie. V súčasnosti sme jedným z členov tímu troch advokátskych kancelárií vystupujúcich pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde hájime záujmy členov združenia a iných sťažovateľov v otázke priznania nemajetkovej škody vlastníkom nehnuteľností s regulovaným nájomným a náhrady škody spôsobenej vlastníkom, uplatňovaním systému regulovaného nájomného na ich nehnuteľnostiach za rozhodné obdobie. Pre viac informácií o Občianskom združení, ale aj podmienkach členstva navštívte našu oficiálnu webovú stránku : www.regulovanenajomne.sk