+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Referencie

 

Advokátska kancelária spišák & partners poskytuje právne služby a poradenstvo domácim, ale i zahraničným subjektom práva. Naša advokátska kancelária dodržiava pri poskytovaní právnych služieb absolútnu diskrétnosť, lojalitu a dôvernosť informácií.
V rámci ochrany záujmov a práv nášho klienta a v zmysle Pravidiel správania sa advokáta, vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokátska kancelária spišák & partners nemôže získavať klientov propagáciou vlastných prípadov. Akékoľvek uvádzanie klientov a poskytovanie informácii o nich prostredníctvom webových stránok pre širokú verejnosť je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.
Na základe uvedeného by sme chceli uviesť iba stručný okruh zamerania klientov, ktorým poskytujeme právne služby, ide najmä o domáce a zahraničné spoločnosti, ktorých hlavným predmetom podnikania je:

 • veľkoobchod, maloobchod (domáce spotrebiče, biela technika, automobily, tlačoviny, tabak, pohonné hmoty)
 • developérska činnosť, stavebná činnosť (bytové domy, polyfunkčné objekty, obchodné centrum, predajne automobilov – showroomy, priemyselné budovy, rezidencie pre veľvyslanectvá)
 • nakladanie s odpadmi (stavebný, komunálny, drevo)
 • prevádzkovanie čerpacích staníc
 • výrobná činnosť (výroba stavebného materiálu – kovových konštrukcií, výroba obalového materiálu pre potravinársky priemysel, potlač fólií, reklamných a odnosných tašiek)
 • správa bytového a nebytového fondu
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • lieky, zdravotnícke pomôcky
 • reštauračné služby, catering
 • realitná činnosť
 • prevádzkovanie pohrebných služieb, cintorínov,
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 • personálne poradenstvo
 • osvetlenie, energetické systémy, technické systémy
 • reklamná agentúra