+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Konkurz a reštrukturalizácia

  • návrhy na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie
  • prihlasovanie pohľadávok veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovanie veriteľov/dlžníkov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • podávanie žalôb na určenie popretých pohľadávok, vylúčenie majetku z konkurznej podstaty…