+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Pracovné právo

  • kompletná agenda pracovného práva (pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, výpovede, dohody o ukončení pracovného pomeru, napomenutia pre porušenie pracovnej disciplíny…)
  • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu
  • vymáhanie nárokov vyplývajúcich z porušenia obchodného tajomstva, konkurenčnej doložky…
  • zastupovanie klientov v pracovno-právnych sporoch pred súdmi Slovenskej republiky