+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Trestné právo

  • podávanie trestných oznámení v mene klienta proti zamestnancom, tretím osobám podozrivým z majetkovej trestnej činnosti (sprenevera, krádež, neoprávnené užívanie cudzej veci,…)
  • zastupovanie klienta (poškodeného, svedka) pred orgánmi činnými v trestnom konaní
  • zastupovanie podozrivých (obvinených) v prípravnom konaní, obžalovaných v súdnom konaní a odsúdených v konaní spojenom s výkonom trestu
  • vymáhanie náhrady škody spôsobenej trestným činom