+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Profil

 

 

Advokátska kancelária spišák & partners pôsobí na slovenskom trhu právnych služieb od 1. júla 2004. Od svojho vzniku zaznamenala významný personálny a odborný vzostup ako aj rozšírenie oblasti poskytovaných právnych služieb a nárastu riešených právnych káuz.

Advokátska kancelária spišák & partners sa zameriava na komplexné právne služby a poradenstvo pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby, domáce i zahraničné korporácie, nadácie a občianske združenia. Využíva pri tom vysoké vzdelanie, bohaté skúsenosti a hlbokú znalosť miestneho právneho systému svojho tímu. Osobnostnou výbavou každého člena advokátskej kancelárie spišák & partners/ každého z nás je flexibilita, komunikatívnosť, otvorenosť pri riešení problémov, precíznosť, diskrétnosť a cit pre právne myslenie.

Advokátska kancelária spišák & partners poskytuje erudovanú právnu pomoc založenú na dôvere, zachovaní mlčanlivosti a snaží sa o nadštandardný a osobný prístup ku každému klientovi.

Komplexné právne služby a poradenstvo poskytujeme najmä v oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného, korporatívneho, pracovného, správneho, trestného a ústavného práva. Dynamický tím kvalifikovaných právnikov pozostávajúci z piatich advokátov, troch advokátskych koncipientov a podporného tímu je pripravený riešiť zverené právne problémy svojich klientov v maximálnej kvalite a v požadovanom čase.

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracuje s ďalšími odborníkmi a konzultantmi v oblasti podnikateľského poradenstva (daňoví poradcovia, účtovní poradcovia, audítori, organizační a personálni poradcovia, znalci a pod.).

Advokátska kancelária spišák & partners poskytuje právne služby v slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku.