+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

By

akspisak
11Diskusia
Dňa 02.03.2023 sa konala Právnická konferencia TA3, na ktorej sme sa zúčastnili ako zástupcovia občianskeho združenia Pozemky bez náhrady. Diskutovali sme aj o vyvlastňovaní pozemkov, vecných bremenách a problémy s nimi súvisiace.  Diskusia začína v 2 hod. a 23 min. Konferencia na TA3 odkaz tu:
Read More
11TA3 vlastnici pozemkov
Predstavte si, že ste zdedili pozemok v lukratívnej lokalite, no nemôžete ho využívať – stojí na ňom totiž stavba. Napríklad škôlka, cesta, alebo nemocnica. A tá vám za využitie pozemku neplatí, stojí tam totiž roky, možno desiatky rokov. Čo s tým? Máte právo na nejakú náhradu? Celý článok si môžete prečítať na ta3.com
Read More
11Portál: najpravo.sk
    Okresný súd Bratislava II podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, a to konkrétne návrh na vyslovenie súladu ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení s článkom 20 ods. 4 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 7...
Read More
11Trend: štát prichádza o milióny
Žalôb na štát, ktorý nedostatočne chráni ľudské práva, sa netreba obávať. Mnohé právne predpisy a rozhodnutia súdov sú stále v neprospech bežných ľudí. Pri sporoch, v ktorých ako protistrana figuruje štát, sa treba obrniť trpezlivosťou a do posledného momentu sa nevzdávať. Ukazuje to aj jeden z príkladov vyhratého sporu, ktorý sa ťahal roky. Až štrnásť...
Read More
11Zisk Manažement
Žalovali štát, pretože nedostatočne chránil práva vlastníkov nehnuteľností, ktoré spadali pod systém regulovaného nájomného. Podali hromadnú žalobu a Európsky súd pre ľudské právo uznal ich argumenty. Nevzdali sa a bojovali do poslednej chvíle – s úspechom. Vlastnili bytové domy, ktoré nemohli voľne využívať za trhových podmienok, napríklad ich prenajať alebo v nich bývať. Pred očami...
Read More
11Kontakt
Zväčšiť mapu spišák & partners Advokátska kancelária Ventúrska 18 811 01 Bratislava +421 905 523 202 +421 908 351 486 E-mail: office@akspisak.sk
Read More
11Osobné údaje
ZÁSADY SPRACÚVANIA osobných údajov a používanie cookies Informácia podľa Článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Kto...
Read More
11Kariéra
Advokátska kancelária spišák & partners sa snaží dôkladne vyberať členov svojho tímu, nakoľko práve ľudia sú základom jej úspechu. Hľadáme mladých, ambicióznych ľudí so záujmom neustále napredovať, prehlbovať svoje vzdelanie a prax. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka a osobnostné vlastnosti ako flexibilita, komunikatívnosť, otvorenosť pri riešení problémov, by mali byť u uchádzačov samozrejmosťou. Ak máte...
Read More
11Médiá
Televízia TA3 – Štrasburg dal za pravdu ľuďom s regulovaným nájomným (10.03.2014) Bratislavský kuriér – Tri otazky pre… Karola Spišáka, predsedu OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným (Strana 5) (12.02.2014) Týždeník TREND – Štátu hrozí ďalší miliónový prehratý spor (04.02.2014) Hospodárske noviny – Štát zaplatí ľuďom desiatky miliónov (29.01.2014) Televízia TA3 – Trest za regulované...
Read More
11Občianske združenie
Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným vzniklo 20.12.2007 (registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky). Združenie bolo založené ako reakcia na neprimeranú ochranu nájomcov bytov v porovnaní s nulovou ochranou poskytovanou vlastníkom nehnuteľností. Diskriminovaní vlastníci doteraz suplujú sociálnu úlohu štátu v oblasti bytovej politiky bez akejkoľvek finančnej kompenzácie. Preto našu iniciatívu, ale aj účasť na...
Read More
1 2 3 4