+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Month

október 2021
11Portál: najpravo.sk
    Okresný súd Bratislava II podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, a to konkrétne návrh na vyslovenie súladu ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení s článkom 20 ods. 4 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 7...
Read More
11Trend: štát prichádza o milióny
Žalôb na štát, ktorý nedostatočne chráni ľudské práva, sa netreba obávať. Mnohé právne predpisy a rozhodnutia súdov sú stále v neprospech bežných ľudí. Pri sporoch, v ktorých ako protistrana figuruje štát, sa treba obrniť trpezlivosťou a do posledného momentu sa nevzdávať. Ukazuje to aj jeden z príkladov vyhratého sporu, ktorý sa ťahal roky. Až štrnásť...
Read More
11Zisk Manažement
Žalovali štát, pretože nedostatočne chránil práva vlastníkov nehnuteľností, ktoré spadali pod systém regulovaného nájomného. Podali hromadnú žalobu a Európsky súd pre ľudské právo uznal ich argumenty. Nevzdali sa a bojovali do poslednej chvíle – s úspechom. Vlastnili bytové domy, ktoré nemohli voľne využívať za trhových podmienok, napríklad ich prenajať alebo v nich bývať. Pred očami...
Read More