+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Mgr. Eliška Obžerová Žolnová

11Mgr. Eliška Obžerová Žolnová

Mgr. Eliška Obžerová Žolnová

Advokátka

E-mail zolnova@akspisak.sk

Telefón    +421 2 526 252 27 +421 915 183 108

Mgr. Eliška Obžerová Žolnová

Eliška Obžerová Žolnová začala pracovať v advokátskej kancelárii spišák & partners ako advokátsky koncipient v roku 2015 bezprostredne po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojej viac než štvorročnej koncipientskej praxe získala potrebné skúsenosti a odbornú prax. 

Od roku 2020 pôsobí ako advokátka. Zastrešuje značnú časť sporovej agendy kancelárie, najmä v občianskych veciach. Venuje sa tiež správnemu právu, a to ako v styku so správnymi orgánmi, tak aj v rámci správnych súdnych konaní, najmä v oblasti stavebného a daňového práva. Právne rady a stanoviská poskytuje aj v oblasti pracovného práva. Ku každému klientovi má osobitný prístup, ktorý reflektuje jeho potreby a ciele.