+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

JUDr. Miroslava Vidová

11JUDr. Miroslava Vidová

JUDr. Miroslava Vidová

Advokátka

E-mail vidova@akspisak.sk

Telefón +421 2 526 252 27        +421 907 296 148

JUDr. Miroslava Vidová

Miroslava Vidová sa stala členkou Slovenskej advokátskej komory v roku 2021 a od tohto roku pôsobí v advokátskej kancelárii spišák & partners ako advokátka.

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2017 a následne na tejto fakulte získala aj titul doktor práv. Po ukončení štúdia na právnickej fakulte od roku 2017 sa stala členom tímu advokátskej kancelárie, v ktorej absolvovala celú svoju koncipientsku prax na pozícii advokátskeho koncipienta.

V rámci svojej koncipientskej ako aj advokátskej činnosti sa zameriava na riešenie sporovej aj mimosporovej agendy, zastupovaniu klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci v oblasti občianskeho a obchodné práva, v rámci ktorých sa špecializuje najmä na právo rodinné, pracovné, zmluvné, právo nehnuteľností a obchodných spoločností, ale taktiež sa venuje aj správnemu, či trestnému právu. Klientom poskytuje právne služby s odbornosťou, empatiou a so snahou o dôsledné vyriešenie každého právneho problému.