+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

JUDr. Dávid Slučiak

11JUDr. Dávid Slučiak

JUDr. Dávid Slučiak

Advokát

E-mail sluciak@akspisak.sk

Telefón +421 2 526 252 27

JUDr. Dávid Slučiak

JUDr. Dávid Slučiak je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Počas vysokoškolského štúdia nadobudol vedomosti a praktické skúsenosti s poskytovaním právnych služieb podľa právnych predpisov Slovenskej a Českej republiky.

Po ukončení štúdia v roku 2017 sa v rámci svojej koncipientskej praxe zaoberal predovšetkým občianskym a trestným právom, vrátane zastupovania klientov pred súdmi a správnymi orgánmi.

V advokátskej kancelárii spišák & partners pôsobil od decembra 2019 na pozícii advokátskeho koncipienta (v súčasnosti advokát), kde sa zaoberá najmä trestným právom so zameraním na obhajobu v trestnom konaní. Venuje sa tiež správnemu právu, a to najmä v oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva.

S rigoróznou prácou na tému „Priebeh a rozsah dokazovania v jednotlivých štádiách trestného konania“ získal v roku 2020 po vykonaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul doktora práv „JUDr.“.

Oblasti práva:
Trestné právo
Správne právo
Právo životného prostredia
Odpadové hospodárstvo

Vzdelanie:
2020 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul doktor práv – JUDr.)
2017 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (titul magister – Mgr.)

Jazykové znalosti:
anglicky