+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Koncipienti

Mgr. Eliška Žolnová

Eliška Žolnová začala pracovať v advokátskej kancelárii spišák & partners ako advokátsky koncipient v roku 2015 bezprostredne po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojej koncipientskej praxe je poverovaná najmä vypracovaním právnych analýz a zmlúv, ako aj zastupovaním klientov v konaní pred súdmi, inými orgánmi verejnej správy či tretími osobami. Zaoberá sa najmä občianskym, správnym a pracovným právom.

[wp-svg-icons icon=“envelop“ wrap=“b“] vidova@akspisak.sk
[wp-svg-icons icon=“phone“ wrap=“b“] +421 2 526 252 27

Mgr. Katarína Zeithamlová

Katarína Zeithamlová je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave úspešne ukončila v roku 2016 a v advokátskej kancelárii spišák & partners pôsobí na pozícii advokátskeho koncipienta od roku 2018. V rámci svojej koncipientskej praxe sa zameriava najmä na oblasť občianskeho, obchodného a pracovného práva, konkrétne sa venuje korporátnemu právu, zmluvnému právu, právu nehnuteľností, vymáhaniu pohľadávok, príprave právnych analýz.

[wp-svg-icons icon=“envelop“ wrap=“b“] zeithamlova@akspisak.sk
[wp-svg-icons icon=“phone“ wrap=“b“] +421 2 526 252 27