+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Mgr. Martin Berkeš

11Mgr. Martin Berkeš

Mgr. Martin Berkeš

Advokát

E-mail berkes@akspisak.sk

Telefón +421 2 526 252 27

Mgr. Martin Berkeš

Mgr. Marin Berkeš je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Počas štúdia pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii a ukončení štúdia v roku 2015 pôsobil ako advokátsky koncipient, pričom krátke obdobie pracoval na pozícii senior právnik v medzinárodnej korporácii poskytujúcej telekomunikačné služby. V roku 2020 úspešne zložil advokátsku skúšku a je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V rámci svojej praxe sa zaoberá predovšetkým obchodným, občianskym a správnym právom, vrátane zastupovania klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

V advokátskej kancelárii spišák & partners pôsobí od februára 2021 na pozícii advokáta, kde sa zaoberá najmä zmluvnou a sporovou agendou, právu obchodných spoločností, právu nehnuteľností, konkurznému a daňovému právu.