+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

JUDr. Patrik Rako

11JUDr. Patrik Rako

JUDr. Patrik Rako

Advokátsky koncipient

E-mail rako@akspisak.sk

Telefón  +421 2 526 252 27

JUDr. Patrik Rako

Patrik Rako študoval právo na Trnavskej univerzite v Trnave (Bc., Mgr., JUDr.) a trestné právo na Paneurópskej vysokej škole (PhD.) pod vedením gen. prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. na tému Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva. Zároveň počas svojho doktorandského štúdia absolvoval postgraduálne ADR, Investment Law, Banking a China Foreign Trade Law na City University of Hong Kong (LL.M 2014). Po návrate zo štúdií v Hongkongu bol prijatý na Advanced Legal Studies na Emory University School of Law v Atlante, USA (LL.M 2016).

Vo svojej praxi sa zameriava na corporate compliance a s tým súvisiace best practices, trestnú činnosť bielych golierov (white-collar crime), súdne a administratívne spory, vysoko regulované odvetvia ako je energetika, banking, líniové stavby alebo odpadové hospodárstvo. Poradenstvo poskytuje aj v oblasti Fintech a Data protection. Ako externý poradca sudcu Ústavného súdu SR sa špecializuje na spravodlivý proces. Zároveň pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu štátu a práva SAV.

Špecializácia:
Corporate compliance
Trestné práva/White-collar crime
Regulatorika
Súdne a administratívne spory
Data protection a Fintech

Vzdelanie:

Emory University School of Law, Atlanta, Georgia (LL.M), 2016
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, (PhD.), 2015
City University of Hong Kong, School of Law, Hong Kong, China (LL.M.), 2015
Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, (Bc., Mgr., JUDr.), 2010/12/13       

Certifikáty:
Kessler – Eidson Trial Techniques Program with National Institute for Trial Advocacy
Fraud against the Government and Whistleblower Actions Training, Center for Dispute Resolution

Hobby:

Dan Goju-ryu karate