+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

JUDr. Daniel Drenka

11Advokát obrázok

JUDr. Daniel Drenka

Advokát

E-mail drenka@akspisak.sk

Telefón  +421 908 351 486
+421 2 526 252 27

JUDr. Daniel Drenka

Daniel Drenka je členom odborného tímu spišák & partners od roku 2010, kde vykonával prax advokátskeho koncipienta. Ako advokát pôsobí od roku 2013. Už počas štúdia vykonával pozíciu právneho asistenta v dražobnej spoločnosti, ďalej pôsobil ako právny asistent v renomovanej advokátskej kancelárii, kde získaval potrebnú prax a odborné skúsenosti. Počas svojej profesionálnej praxe poskytuje komplexné právne poradenstvo a zastupuje klientov v širokom spektre právnych záležitostí, má skúsenosti z občianskeho, obchodného, trestného práva, ako i špecializovaných právnych oblastí týkajúcich sa verejnej správy (verejné obstarávanie, poradenstvo pre samosprávy, stavebné právo a pod.).

V rámci správneho práva sa intenzívne venuje aj právu v oblasti pohrebníctva. Podieľal sa na novelizácii zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V rámci právnej praxe z obchodného práva sa zúčastnil viacerých právnych transformácií, akvizícií a due dilligence. Venuje sa zmluvnému, korporátnemu právu a právu duševného vlastníctva. Významným v rámci jeho výkonu advokátskeho povolania je aj poskytovanie právneho poradenstva k projektom v oblasti nehnuteľností. Klienti oceňujú najmä jeho zmysel pre detail, kvalitnú, vysoko efektívnu prácu a v neposlednom rade aj ľudský prístup.