+421 2 526 252 27
·
office@akspisak.sk
·
Pon - Pia 09:00-17:00
Konzultácia

Advokáti

JUDr. Karol Spišák (1977)

Karol Spišák pôsobí ako advokát od roku 2004, kedy sa začala formovať aj advokátska kancelária spišák & partners. V rámci svojej činnosti poskytuje komplexné právne poradenstvo, zastupovanie klientov v širokom spektre právnych záležitostí. Venuje sa najviac oblasti občianskeho, správneho práva, práva nehnuteľností a právu obchodných spoločností. V rámci svojej právnej praxe sa zúčastnil viacerých právnych due dilligence (audit informácií), akvizícií a transformácií. Tiež sa venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz, ako aj príprave zmlúv, najmä v oblasti obchodného práva, ako aj práva nehnuteľností. Medzi jeho ďalšie profesijné záujmy patrí právna pomoc a podpora vlastníkom nehnuteľností s regulovaným nájomným. Od roku 2008 je držiteľom licencie alternatívneho riešenia sporov formou mediácie. Klienti oceňujú najmä jeho vysokú odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup.

[wp-svg-icons icon=“envelop“ wrap=“b“] spisak@akspisak.sk
[wp-svg-icons icon=“phone“ wrap=“b“] +421 905 523 202
[wp-svg-icons icon=“phone“ wrap=“b“] +421 2 526 252 27

JUDr. Daniel Drenka (1984)

Daniel Drenka je členom odborného tímu spišák & partners od roku 2010, kde vykonával prax advokátskeho koncipienta. Ako advokát pôsobí od roku 2013. Už počas štúdia vykonával pozíciu právneho asistenta v dražobnej spoločnosti, ďalej pôsobil ako právny asistent v renomovanej advokátskej kancelárii, kde získaval potrebnú prax a odborné skúsenosti. Počas svojej dlhoročnej profesionálnej praxe poskytoval komplexné právne poradenstvo a zastupoval klientov v širokom spektre právnych záležitostí, má skúsenosti z občianskeho, obchodného, trestného práva, ako i špecializovaných právnych oblastí týkajúcich sa verejnej správy (verejné obstarávanie, poradenstvo pre samosprávy, stavebné právo a pod.). V rámci správneho práva sa intenzívne venuje aj právu v oblasti pohrebníctva. Od roku 2018 sa podieľa na novelizácii zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V rámci právnej praxe z obchodného práva sa zúčastnil viacerých právnych transformácií, akvizícií a due dilligence, venuje sa zmluvnému, korporátnemu právu a právu duševného vlastníctva. Významným v rámci jeho výkonu advokátskeho povolania je aj poskytovanie právneho poradenstva k projektom v oblasti nehnuteľností. Klienti oceňujú najmä jeho zmysel pre detail, kvalitnú, vysoko efektívnu prácu a v neposlednom rade aj ľudský prístup.

[wp-svg-icons icon=“envelop“ wrap=“b“] drenka@akspisak.sk
[wp-svg-icons icon=“phone“ wrap=“b“] +421 908 351 486
[wp-svg-icons icon=“phone“ wrap=“b“] +421 2 526 252 27